– aiaehitised
– aedade/ piirete ehitus ja paigaldus
– tänavakivide paigaldus
– pinnase kaeve-, planeerimis- ja mullatööd
– muru rajamine
– taimede ja puude istutus