Teenused

Haljastustööd

- haljastuse hooldus
- ohtlike puude lõikus, okste lõikus
- muru niitmine
- puude langetamine, raietööd
- võsalõikus
- lehtede koristus
- heina või võsaga kaetud alade trimmerdamine
- kaevetööd