Teenused

Haljastuse rajamine

- aiaehitised
- aedade/ piirete ehitus ja paigaldus
- tänavakivide paigaldus
- pinnase kaeve-, planeerimis- ja mullatööd
- muru rajamine
- taimede ja puude istutus